𝑻𝑰𝑬 𝑻𝑯𝑬 𝑲𝑵𝑶𝑻

Có những cảm xúc, không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi. Người ta vẫn cảm thấy rung động mỗi lần gặp gỡ nhau, bởi đơn giản đó là tình yêu. Mà tình yêu thì đôi khi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ thấy, cuộc đời mình, hóa ra là ở đây.
𝐇𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨̂́𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐚́𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐚̃𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̂ 𝐝𝐚̂𝐮 🖤🤍

TIN BÀI LIÊN QUAN